Kütüb-i Sitte Hadis 2605

Ebü Müsa (radıyallâhu anh)’dan Nesâî’nin yaptığı bir rivayette şöyle gelmiştir: “..Şehadet ederim ki AIIah’tan başka ilah yoktur, tektir, şeriki yoktur. Muhammed’de O’nun kulu ve Resûlüdür.”Nesai, İftitah 192, (2, 242).