Kütüb-i Sitte Hadis 2633

Rifâa İbnu Râfi’ (radıyallâhu anh) anlatıyor:”Biz mescidde iken bedevî kılıklı bir adam çıkageldi. Namaza durup, hafif bir şekilde (yani rükunleri, tesbihleri kısa tutarak) namaz kıldı. Sonra namazı tamamlayıp Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a selam verdi: Efendimiz:Üzerine olsun. Ancak git namaz kıl, sen namaz kılmadın! buyurdu. Adam döndü (tekrar) namaz kılıp geldi, Resülullah’a selam verdi. Aleyhissalâtu vesselâm selamına mukabele etti ve:Dön namaz kıl, zîra sen namaz kılmadın! dedi. Adam bu şekilde iki veya üç sefer aynı şeyi yaptı, her seferinde Aleyhissalâtu vesselâm:Dön namaz kıl, zîra sen namaz kılmadın! dedi. Halk korktu ve namazı hafif kılan kimsenin namaz kılmamış sayılması herkese pek ağır geldi.Adam sonuncu sefer:Ben bir insanım isabet de ederim, hata da yaparım. Bana (hatamı) göster, doğruyu öğret! dedi. Aleyhissalatu vesselâm:Tamam. Namaza kalkınca önce AIIah’ın sana emrettiği şekilde abdest aI. Sonra (ezan okuyarak) şehadet getir. İkâmet getir (namaza dur). Ezberinde Kur’an varsa oku, yoksa AIIah’a hamdet, tekbir getir, tehlîl getir, sonra rükuya git. Rükü halinde itmi’nâna er (âzâların rüküda mütedil halde bir müddet dursun). Sonra kalk ve kıyam halinde itidâle er, sonra secdeye git ve secde halinde itidale er, sonra otur ve bir müddet oturuş vaziyetinde dur, sonra kalk.

İşte bu söylenenleri yaparsan namazını mükemmel (kılmış olursun). (Bundan bir şey) eksik bırakırsan namazını eksilttin demektir.Râvi der ki: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın bu sonuncu sözü Ashâb’a önceki: (Dön, namaz kıl, zîra sen namaz kılmadın!) sözünden daha kolay (ve rahatlatıcı) oldu. Zîra (bu söze göre), sayılanlardan bir eksiklik yapan kimsenin namazında eksiklik oluyor ve fakat tamamı hebâ olmuyordu.”Tirmizî, Salat 226, (302); Ebü Dâvud, Salât 148, (857-861); Nesâî, İftitah 105, (2,193),167, (2, 225).