Kütüb-i Sitte Hadis 2641

Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalatu vesselâm) buyurdular ki: “AIIah, sizlerin namazını hades vâki olunca yeniden abdest almadıkça kabul etmez.”Ebü Dâvud, Taharet 31, (60); Tirmizî, Tahâret 56, (76).