Kütüb-i Sitte Hadis 2872

Yine Hz. Enes (radıyallahu anh) ‘in anlattığına göre kendisinden kasru’s-salât yani namazın kısaltılması hakkında sorulmuştu. Şöyle cevap verdi:İmam Mâlik’e ulaştığına göre, İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) Mekke- Tâif arasındaki kadar, Mekke- Usfân arasındaki kadar ve keza Mekke -Cidde arasındaki kadar mesâfede namazı kasrediyordu.” Mâlik der ki: Bu mesafeler dört berîd’ dir.”Muvatta, Kasru’ s-Salât 15, (1, 148).