Kütüb-i Sitte Hadis 3223

Ebi’l-Cevzai rahimehullah anlatıyor: “Hasan İbnu Ali (radıyallahu anhüma)’ye: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’dan ne ezberledin?” diye sordum. Şu cevabı verdi:Aleyhissalatu vesselam’dan Sana şüphe veren şeyi terket, emin olduğun şeye ulaşıncaya kadar git. Zira sıdk (doğruluk) kalbin itminanıdır, yalan şüphedir.”Tirmizi, Kıyamet 61, (2520); Nesai, Eşribe 50, (8, 327, 328).SADAKA VE NAFAKANIN FAZİLETİ