Kütüb-i Sitte Hadis 329

Ebu Dâvud’un diğer bir rivayetinde: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), taze hurmayı kuru hurma ile veresiye satmayı yasakladı” denir.”Ebu Dâvud, Büyû 18, (3360).* * *HADİSLER (KÜTÜB-İ SİTTE)* * *HAYVAN VS. İLE İLGİLİ TEFERRUAT