Kütüb-i Sitte Hadis 3575

Bir diğer rivâyette şöyle gelmiştir: “…Başını meshetti, başın öne gelen kısmını da, arkaya gelen kısmını da, şakaklarını da, kulaklarını da birer birer meshetti.”Ebu Dâvud, Tahâret 50, (129).Bir diğer rivâyette: “Elinde arta kalan su ile başını meshetti ” denmiştir.Ebu Dâvud, Tahâret 50, (130).