Kütüb-i Sitte Hadis 3671

Ebu Übeyde İbnu Muhammed İbni Ammâr İbni Yâsir anlatıyor:Câbir İbnu Abdillah (radıyallahu anh)’a mest üzerine meshetme hususunda sordum. Ey kardeşimin oğlu, bu sünnettir ” buyurdu. Bunun üzerine sarık üzerine meshetme hakkında sordum:Cerir İbnu Abdillah el-Beceli (radıyallahu anh)’nin anlattığına göre, Cerir, abdest alıp mestleri üzerine meshedince, kendisine:

Mest üzerine mesh mi yapıyorsun” diye sormuşlardır. O da:Evet demiştir, ben Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ı gördüm. Bevletti sonra abdest aldı. (Sıra ayaklarına gelince, yıkamayıp) mestlerinin üzerine meshetti ” dedi.

Buhari, Salât 25; Müslim, Tahâret 73, (272); Tirmizi, Tahâret 70, (93); Nesâi, Tahâret 96, (1, 81).

A’meş der ki: İbrahim Nehâ’i dedi ki: “Bu hadis, Abdullah İbnu Mes’ud (radıyallahu anh)’un ashabını taaccübe (hayrete) sevkediyordu, çünkü Cerir (radıyallahu anh)’in müslüman oluşu Mâide süresinin nüzülünden sonra idi.”