Kütüb-i Sitte Hadis 4385

Hz. Aişe rudıyallahu anha anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (bir gün) hanımlarına:Ölümümden sonra beni üzecek şeylerden biri de sizin meselenizdir. Size ancak sıddik (Hz. Aişe der ki yani mutasaddık) ve sabırlılar tahammül edebilir der.Hz. Aişe devamla, Ebu Seleme İbnu Abdirrahman’a dedi ki: “Allah senin babana cennetin selsebil çeşmesinden içirsin.”İbnu Avf, Ümmühatu’l-mü’minin’e tasadduk edenlerdendi, kırkbin dirheme satılan bir bahçe tasadduk etmiş idi.Tirmizi, Menakıb, (3750).EBU UBEYDE İBNU’L-CERRAH RADIYALLAHU ANH