Kütüb-i Sitte Hadis 4712

İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: “Bir kişi ölmüş, geride azad ettiği bir köleden başka (varis) bırakmamıştı. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm:Bu adamın geride bırraktığı bir adamı var mı? diye sordu.Hayır yok! Sadece azad etmiş olduğu bir kölesi var! dediler. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, mirasını azadlısına verdi.”Ebu Davud, Feraiz 8, (2905); Tirmizi, Feraiz 14, (2107).