Kütüb-i Sitte Hadis 4891

Ebu’l-Hakem el-Becelî anlatıyor: “Ebu Hüreyre ve Ebu Saîd radıyallahu anhümâ’yı dinledim. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın şöyle söylediğini müzâkere ediyorlardı:Eğer semâ ve arz ehli bir mü’minin kanını (haksız yere dökmede) iştirak etselerdi, Allah her ikisini birden cehenneme atardı.Tirmizi, Diyât 8, (1398).