Kütüb-i Sitte Hadis 5049

Müslim’in diğer bir rivayetinde Ebu Hureyre’den şöyle rivayet edilmiştir: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:Ümmetim Havz’ın başında yanıma gelecek. Ben, tıpkı devesinden başkasının devesini kovan bir kimse gibi, havzımdan (bazı) insanları kovarım! Yanımdakiler:Ey Allah’ın Resûlü! Bizi tanıyacak mısınız? dediler.Evet buyurdu. Sizin, başkasından olmayan bir alâmetiniz olacak. Sizler yanıma alın ve abdest uzuvlarında, abdestin eseri olan bir nurla geleceksiniz. Ancak sizden bir grup benden engellenecek, onlar bana ulaşamayacaklar. Ben: Ey Rabbim onlar benim Ashabım, onlar benim Ashabım!” diyeceğim. Ama bir melek bana cevap verip:Senden sonra onlar ne bid’alar ortaya çıkardılar biliyor musun? diyecek.”Müslim, Taharet 37, (247).Bir diğer rivayette şöyle buyrulmuştur: “Havuzum Eyle ile Aden arasındaki mesafeden daha geniştir. Onun rengi kardan daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Onun maşrabaları yıldızlardan daha çoktur.”* * *HADİSLER (KÜTÜB-İ SİTTE)* * *