Kütüb-i Sitte Hadis 5114

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:Hz. İbrahim aleyhisselâm, Kıyamet günü, babası Azer’i (yüzü) üzerinde bir siyahlık ve toz toprak olduğu halde görür. Babasına:

Ben sana dünyada iken, “Bana, âsi olma!” demedim mi?” der. Babası ona:İşte bugün ben artık sana âsi olmayacağım! der. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselâm:Ey Rabbim! Sen yeniden diriltilme gününde beni rüsvay etmeyeceğini vaadetmiştin. Rahmetten uzak babamın halinden daha rüsvay edici başka ne var? diye yakarır. Allah Teâla Hazretleri:Ben cenneti kâfirlere haram kıldım! cevabında bulunur. Sonra şöyle nida edilir:Ey İbrahim, ayaklarının altında ne var, biliyor musun? İbrahim yere bakar ve kana bulanmış bir sırtlan görür. Derhal ayaklarından tutulup ateşe atılır. (İşte bu, İbrahim’in babasıdır, o çirkin surete sokulmuştur).”Buhari, Enbiya 8, Tefsir, Şu’arâ 1.CENNETLİKLERİN VE CEHENNEMLİKLERİN MÜŞTEREKEN ZİKREDİLDİĞİ HADİSLER