Kütüb-i Sitte Hadis 5227

Ebu’l-Ahvas babasından naklen diyor ki: “Üzerimde âdi bir elbise olduğu halde Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’ın yanına gelmiştim. Bana:Senin malın yok mu? diye sordu.Evet var! cevabıma:Hangi çeşit maldan? sorusunu yöneltti.Her çeşit maldan Allah bana vermiştir (deve, sığır, davar, at, köle, hepsinden var) demem üzerine:Öyleyse Allah Teâlâ hazretleri sana bir mal verdiği vakit Allah’ın verdiği bu nimetin eseri ve fazileti senin üzerinde görülmelidir! buyurdular.”Nesâi, Zinet 83, (8,196).