Kütüb-i Sitte Hadis 5740

Hz. Ebu Bekr radıyallahu anh anlatıyor: “Biz mağarada iken müşriklerin ayaklarını görüyordum. Onlar bu sırada başlarımızın üstünde idiler.Ey Allah’ın Resûlü dedim, onlar ayaklarının aşağısına bir bakacak olsa bizi mutlaka görürler! dedim. Bunun üzerine:Ey Ebu Bekr! buyurdular, “Üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında ne zannediyorsun?”Buhârî, Fezâilu’l-Ashâb 2, Menâkıb 45, Tefsîr, Berâet 1; Müslim, Fezâilu’s-Sahâbe 1, (2381); Tirmizî, Tefsîr, Tevbe, (3095).