Kütüb-i Sitte Hadis 5901

Ebu Ümâme radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:Allah Teâla hazretleri her hak sahibine hakkını verdi. Öyleyse varis lehine vasiyet yoktur. Çocuk yatağa aittir. Zâni için mahrumiyet vardır.

Gerçek hesapları Allah’a aittir. Kim kendisini babasından başkasına nisbet eder veya hakiki velisinden başkasını veli gösterirse, Kıyamet gününe kadar Allah’ın lâneti üzerine olsun.Resûlullah devamla dedi ki:- Kadın, kocasının evinden onun izni olmadan (başkasına) infak edemez!”Kendisine: “Ey Allah’ın Resûlü! Yiyecek de mi?” denildi.- Bu, mallarınızın en kıymetlisidir!” buyurdular. Sonra sözlerine şöyle devam ettiler: “Ariyet (olarak alınan sahibine) ödenir. Minha (olarak alınan sahibine) geri verilir. Borç ödenir, kefil olan borçlu sayılır.”Tirmizi, Vesâya 5, (2121); Ebu Dâvud, Büyû’ 90, (3565).