Kütüb-i Sitte Hadis 625

Bir rivayette de şöyle denir: “…Sizin sabırlı yirmi kişiniz, onlardan iki bin kişiyi yener” ayeti nazil olunca bu, Müslümanlara ağır geldi ve şu ayet indi: “Şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Zira içinizde zaaf bulunduğunu biliyordu. Sizin sabırlı yüz kişiniz onlardan iki yüz kişiyi yener. Sizin bin kişiniz, Allah’ın izniyle onlardan iki bin kişiyi yener…” (Enfal, 66) Allah onlardan miktarı hafiflettikçe, Müslümanların sabrı da -azaltılan miktar nisbetinde- eksildi.”Ebu Davud, Cihâd 106, (2646).