Kütüb-i Sitte Hadis 653

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma), “(Allah yolunda savaşa) çıkmazsanız Allah size can yakıcı azabla azâb eder…” (Tevbe, 39) ayeti ile, “Medinelilere ve çevrelerinde bulunan bedevileri, savaşta Allah’ın Peygamberinden geri kalmak, kendilerini ona tercih etmek yaraşmaz” (Tevbe, 120) ayetini şu ayet neshetmiştir: “Müminler toptan savaşa çıkmamalıdır. Her topluluktan bir tâifenin, dini iyi öğrenmek ve milletlerini geri döndüklerinde uyarmak üzere geri kalmaları gerekli olmaz mı?…” (Tevbe, 122).(Ebu Davud, Cihad 19. (2503).)