Kütüb-i Sitte Hadis 680

İbnu Ömer (radıyallahu anhüma), “Güneşin kayması (dülûku’ş-şems) anından gecenin kararmasına kadar güzelce namaz kıl” (İsra, 78) ayetinde geçen dülûku’ş-şems’ten maksad, “güneşin meyli” derdi.Muvatta, Vukûtu’s-Salat 19, (1, 11).