Kütüb-i Sitte Hadis 970

Hz. Ebu Hüreyre (radıyalahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’tan bir gün sordular:- Ey Allah’ın Resûlü! Allah yolunda yapılan cihada hangi amel denk olur?(Başka bir amelle) dedi, ona güç getiremezsiniz !Soruyu soranlar ikinci ve hatta üçüncü sefer tekrar sordular.Resûlullah her seferinde aynı cevabı verip:(Bir başka amelle) ona güç getiremezsiniz! dedi ve sonra şunu ilâve etti:Allah yolundaki mücâhidin misâli (gündüzleri ve geceleri hiç ara vermeden oruç tutup, namaz kılan, Allah’ın âyetlerine de itaatkâr olan ve Allah yolundaki mücâhid, cihaddan dönünceye kadar namaz ve oruçtan hiç gevşemeyen kimse gibidir.Buharî, Cihad 2; Müslim, İmâret 110, (1878); Tirmizî, Fed ilu’l-Cihâd 1, (1619); Nesâî, Cihâd 17, (6,19); Muvatta, Cihâd 1, (2, 443).