Sadık arkadaşı Ebu Hüreyre ile bir gün Hz. Fatma (r.anha)’nın evine giderler. Torunlarını görmek, sevmek istemiştir. Kapıdan girer girmez, Hasan (ra)’ı arayarak:
“Küçük adam orada mı? Küçük adam orada mı?” diye sorar.
Badi badi koşarak gelen torununu kucaklarken bir yandan da dua etmektedir.
“Ey Allah’ım! Ben onu seviyorum, senin de onu ve onu sevenleri sevmeni diliyorum.”[9]

[9]Afzalur Rahman, a.g.e., II/222