“Ey müslüman hanımlar! Hiç bir komşu hanım, bir koyun paçası bile olsa,  komşusuna vereceğini küçük gör(üp vermemezlik et)mesin.”

* Buhârî, Müslim, Tirmizî