Kul namazı da terketti mi, işte o zaman küfürle arasında hiçbir perde kalmamış demektir.

(Müslim, İman, 134; Ebû Davud, Sünnet, 15;  Tirmizî, İman, 9; İbn Mace, İkamet, 17; Dârimî, Salât, 29)