Sabır üçtür: Musîbetlere karşı sabır, kullukta sabır ve günah işlememekte sabır…”

(Süyûtî, II, 42; Deylemî, II, 416)