İnsanlardan Allah’ a yakın olanlar vardır.
Sahabîler: “Yâ Resulullah, onlar kimlerdir?” diye sordular.
Resulullah (SAV): Onlar Kur’an ehli, Allah ehli ve Allah’ ın has kullarıdır.

(İbni Mâce, Mukaddime: 16)