Kur’an-ı Kerim’ i açıktan okuyan, açıktan sadaka veren gibidir.
Gizli okuyan da gizli sadaka veren kimse gibidir.

(Tirmizi, Fezaili Kuran: 20)