İçinizden birisinin şu veya bu ayeti unuttum demesi kadar kötü bir şey yoktur.
Çünkü o unutmamış, unutturulmuştur.
Kur’an-ı Kerim’ i tekrar okumak suretiyle hafızanızda tutunuz.
Çünkü Kur’an, ezberleyenlerin hafızalarından develerin bağlarından boşanıp kaçtığından daha hızlı kaçar.

(Buhari, Fezaili Kur’an: 23)