Kur’an-ı Kerim’ in üçte birini bir gecede okumaktan aciz misiniz?
Sahabeler:
“Bir gecede bir kimse Kur’an-ı Kerim’ in üçte birini nasıl okuyabilir?” diye sordular.
Resulullah (SAV): “Kul hüvallâhü ehad, Kur’an’ ın üçte birine denktir.” buyurdu.

(Tirmizi, Fezaili Kuran: 11)