Kim, Kur’an’ ın hükümleri ve anlamı hakkında bilgisiz olarak konuşursa,
Cehennemdeki yerine hazırlansın.

(Tirmizi, Tefsi-i Kuran: 1)