Her kim “İzâ zülzileti” suresini okursa bu onun için Kur’an’ ın yarısının sevabına denk gelir.
Kim “Kul yâ eyyühe’l kâfir’un” suresini okursa, bu onun için Kur’an’ ın dörtte bir sevabına denk olur.
Her kim “Kul hüvallahü ehad” suresini okursa, bu da onun için Kur’an-ı Kerim’ in üçte bir sevabına denk gelir.

(Tirmizi, Fezail-i Kur’an: 10)