Kur’an’ ın yasaklamış olduğu şeyleri helal sayan kimse, Kur’an’ a iman etmiş olmaz.

(Tirmizi, Fezaili Kuran: 20)