Kur’an’ı ve ferâiz ilmini öğrenin.
İnsanlara da öğretin.
Çünkü ben artık Âhirete gidiyorum.

(Tirmizi, Feraiz: 2)