Kul, mahzurlu şeylere düşme endişesiyle mahzûru olmayan bâzı şeyleri de terk etmedikçe gerçek müttakîlerin derecesine ulaşamaz.” 

(Tirmizî, Kıyâme, 19/2451; İbn-i Mâce, Zühd, 24)