“Mal sadaka ile eksilmez.”

“Allah affı sebebiyle kulun izzetini artırır.”

“Allah için mütevazî olan bir kimseyi Allah yüceltir.”

[Müslim, Birr, 69; Tirmîzî, Birr 82; Muvatta, Sadaka 12]