“Onlardan güç yetirdiklerini sesinle sarsıntıya uğrat,
atlıların ve yayalarınla onların üstüne yaygarayı kopar,
mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara çeşitli vaadlerde bulun.”
Şeytan, onlara aldatmadan başka bir şey vadetmez.

(İsra Suresinin 64. Ayeti)