“Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin.”

[Ebu Dâvud, Cihâd 18, 2504); Nesâî,Cihâd 1, (6, 7).]