Kafir de olsa mazlumun âhını almaktan sakının.

(Buhari, Zekat, 63; Müslim, İman, 29, Müsned, 3/153)