En güzel isimler Allah’ındır.

En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
(A’raf suresi 180. ayet)
En güzel isimler Allah’ındır.2022-09-23T18:39:47+00:00

Bana dua edin, duanıza cevap vereyim

Rabbiniz şöyle buyurdu: ”Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir hâlde cehenneme gireceklerdir.”
(Mü’min suresi 60. ayet)
Bana dua edin, duanıza cevap vereyim2022-09-21T23:44:24+00:00

İyilik ve takva üzerine yardımlaşın

İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.
(Maide suresi 2. ayet)
İyilik ve takva üzerine yardımlaşın2022-09-18T18:31:18+00:00

Kalbinde bir arpa miktarı hayır bulunup da “Lâ  ilahe illallah” diyen kimse cehennemden çıkar

Enes (r.a.)’dan. Hz. Peygamber (s.a.v.): “Kalbinde bir arpa miktarı hayır bulunup da “Lâ  ilahe illallah” diyen kimse cehennemden çıkar. Kalbinde bir buğday miktarı hayır olup da “Lâ  ilahe illallah” diyen kimse de cehennemden çıkar. Kalbinde bir zerre miktarı dahi hayır olup da  “Lâ ilahe illallah ” diyen de Cehennemden çıkar, “buyurmuştur.

Kalbinde bir arpa miktarı hayır bulunup da “Lâ  ilahe illallah” diyen kimse cehennemden çıkar2022-09-20T20:53:54+00:00

Allah’a ve Rasûl’üne iman etmek

Ebû Hureyre (r.a.) anlatır: “Rasûlüllah (s.a.v.)’e “Hangi amelin daha değerli olduğu” soruldu: “Allah’a ve Rasûl’üne iman etmek” buyurdu: “Sonra hangisi?” denildi: “Allah yolunda cihad”‘ buyurdu: “Sonra hangisi?” denildi: “Kabul olunmuş hac” buyurdu.

Allah’a ve Rasûl’üne iman etmek2022-09-18T01:44:09+00:00

Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helâk edilir.

(Ey Muhammed!) O hâlde, yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helâk edilir.

(Ahkaf suresi 35. ayet)

Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helâk edilir.2022-09-18T01:44:07+00:00

Sakın onlara ”öf!” bile deme

Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara ”öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.
(İsra suresi 23. ayet)
Sakın onlara ”öf!” bile deme2022-09-15T02:23:36+00:00

Arşivler