Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. (Hûd Sûresi, 123)

Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et2019-12-05T18:06:59+00:00

Cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın

Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. (Nisâ Sûresi, 42)

Cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın2019-12-04T13:17:52+00:00

Andolsun, “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler kafir oldu

Andolsun, “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır. (Mâide Sûresi, 73)

Andolsun, “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler kafir oldu2019-09-09T08:51:57+00:00

Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.

Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” (Mâide Sûresi, 72)

Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.2019-09-09T08:49:30+00:00

Andolsun, İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik

Andolsun, İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Fakat her ne zaman bir Peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir hükmü getirdiyse; onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.  (Mâide Sûresi, 70)

Andolsun, İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik2019-09-09T08:46:46+00:00

Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur

Şüphesiz inananlar (müslümanlar) ile Yahudiler, Sabiîler ve Hıristiyanlardan (her bir grubun kendi şeriatında) “Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır” (diye hükmedilmiştir.) (Mâide Sûresi, 69)

Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur2019-09-09T08:25:19+00:00

Şüphesiz Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir

Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir. (Mâide Sûresi, 67)

Şüphesiz Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir2019-09-09T08:22:41+00:00

Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar

Bir de Yahudiler, “Allah’ın eli bağlıdır” dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar! Hayır, onun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun, sana Rabbinden indirilen (Kur’an) onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozguncuları sevmez. (Mâide Sûresi, 64)

Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar2019-09-09T08:14:38+00:00

Arşivler