llah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer

İnsanlardan kimi vardır ki, hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında, “Her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler” diye yazılmıştır. ﴾Hac Sûresi, 3-4﴿

llah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer2020-01-08T09:55:48+00:00

Ne var ki Allah’ın azabı çok şiddetlidir.

Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün; halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah’ın azabı çok şiddetlidir. ﴾Hac Sûresi, 2﴿

Ne var ki Allah’ın azabı çok şiddetlidir.2020-01-08T09:52:27+00:00

Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder

Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine eski duruma dönerseniz, biz de (cezaya) döneriz. Biz cehennemi kafirlere bir zindan yapmışızdır. ﴾İsrâ Sûresi, 8﴿

Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder2019-12-31T10:27:03+00:00

İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz

İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz, kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide (Beyt-i Makdis’e) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye (üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik.) ﴾İsrâ Sûresi, 7﴿

İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz2019-12-31T10:16:25+00:00

Allah’ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi, kadından cezayı kaldırır

Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah’ı dört defa şahit getirmesi (Allah adına yemin etmesi), beşinci defada da eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah’ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi, kadından cezayı kaldırır. ﴾Nûr Sûresi, 8-9﴿

Allah’ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi, kadından cezayı kaldırır2019-12-18T14:07:27+00:00

Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin

Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fâsık kimselerdir. ﴾Nûr Sûresi, 4﴿

Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin2019-12-18T14:00:27+00:00

Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun

Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Mü’minlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. ﴾Nûr Sûresi, 2﴿

Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun2019-12-18T13:57:23+00:00

Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik

Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, “Adem için saygı ile eğilin” dedik. İblisten başka hepsi saygı ile eğildiler. O, saygı ile eğilenlerden olmadı. ﴾A’râf Sûresi, 11﴿

Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik2019-12-14T16:12:49+00:00

Andolsun, size yeryüzünde imkan ve iktidar verdik

Andolsun, size yeryüzünde imkan ve iktidar verdik. Sizin için orada birçok geçim imkanları da yarattık. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz! ﴾A’râf Sûresi, 10﴿

Andolsun, size yeryüzünde imkan ve iktidar verdik2019-12-14T16:11:10+00:00

Arşivler