Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin

De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.” “Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.” (Âl-i İmrân Sûresi, 26-27)

Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin2020-05-09T16:15:57+00:00

Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra, kalplerimizi saptırma

Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra, kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen, Vehhab’sın (vehbi olarak bağışlayansın). (Âli İmrân, 8)

Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra, kalplerimizi saptırma2020-04-28T23:44:25+00:00

Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kâim oldular

Allah, şehâdet (şahitlik) etti: Muhakkak ki O’ndan başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kâim oldular (şahit oldular) ki, O’ndan başka ilâh yoktur, (O) Azîz’dir, Hakîm’dir. (Âli İmrân, 18)

Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kâim oldular2020-04-28T23:37:41+00:00

Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah’ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. (Bakara, 185)

 

Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun2020-04-27T11:36:17+00:00

Allah, kocası hakkında seninle tartışan

Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı (zaten) işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Mücâdele Sûresi, 1)

Allah, kocası hakkında seninle tartışan2020-04-15T11:24:47+00:00

Bir selam ile selamlandığınız zaman

“Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın; yahut aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını arayandır.” (Nisa, 86)

Bir selam ile selamlandığınız zaman2020-04-15T11:18:50+00:00

Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?  Senin şânını yükseltmedik mi? ﴾4﴿ Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. (İnşirâh Sûresi, 1-8)

Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?2020-04-15T11:03:15+00:00

Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarımdan korkuyorum.

“Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankâr olmaların)dan korkuyorum. karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!” (Allah şöyle dedi:) “Ey Zekeriyya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik.”  (Meryem Sûresi,5-7)

 

Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarımdan korkuyorum.2020-03-25T10:49:56+00:00

Arşivler