Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helâk edilir.

(Ey Muhammed!) O hâlde, yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helâk edilir.

(Ahkaf suresi 35. ayet)

Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helâk edilir.2022-09-18T01:44:07+00:00

Sakın onlara ”öf!” bile deme

Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara ”öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.
(İsra suresi 23. ayet)
Sakın onlara ”öf!” bile deme2022-09-15T02:23:36+00:00

Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt) ve secde edenlerden ol

Andolsun, onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O hâlde, Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt) ve secde edenlerden ol.
(Hicr suresi 97-98. ayet)
Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt) ve secde edenlerden ol2022-09-12T22:30:41+00:00

Rabbiniz nişanlı beş bin melekle size yardım eder

Evet, sabrettiğiniz ve Allah’a karşı gelmekten sakındığınız takdirde; onlar ansızın üzerinize gelseler bile Rabbiniz nişanlı beş bin melekle size yardım eder.
(Âli İmran suresi 125. ayet)
Rabbiniz nişanlı beş bin melekle size yardım eder2022-09-10T18:44:07+00:00

Şüphesiz, Allah’ın va’di gerçektir.

Sabret. Şüphesiz, Allah’ın va’di gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe (ve tedirginliğe) sürüklemesinler.
(Rum suresi 60. ayet)
Şüphesiz, Allah’ın va’di gerçektir.2022-09-08T22:19:14+00:00

Sabret!

Sabret! Çünkü, Allah iyilik edenlerin mükâfatını zayi etmez.
(Hud suresi 115. ayet)
Sabret!2022-09-05T12:40:01+00:00

Arşivler