Sizden kim dininden dönerse

Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. (Mâide Sûresi, 54)

Sizden kim dininden dönerse2019-08-30T09:36:22+00:00

Başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz

İşte kalplerinde bir hastalık (nifak) bulunanların, “Başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz” diyerek onların arasında koşup durduklarını görürsün. Ama Allah yakın bir fetih veya katından bir emir getirir ve onlar içlerinde gizledikleri şeye (nifaka) pişman olurlar. (Mâide Sûresi, 52)

Başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz2019-08-30T09:32:56+00:00

Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin

Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez. (Mâide Sûresi, 51)

Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin2019-08-30T09:30:50+00:00

Kimin hükmü Allah’ınkinden daha güzeldir?

Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için, kimin hükmü Allah’ınkinden daha güzeldir? (Mâide Sûresi, 50)

Kimin hükmü Allah’ınkinden daha güzeldir?2019-08-30T09:27:42+00:00

Allah’a karşı gelmekten sakının

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının, ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. (Mâide Sûresi, 35)

Allah’a karşı gelmekten sakının2019-08-20T09:36:06+00:00

Allah’a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası

Allah’a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri, yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır. Mâide Sûresi, 33)

Allah’a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası2019-08-20T09:34:27+00:00

Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitapta) şunu yazdık

Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitapta) şunu yazdık: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki, onlara resûllerimiz apaçık deliller (mucize ve âyetler) getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da (hâlâ) yeryüzünde aşırı gitmektedir. (Mâide Sûresi, 32)

Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitapta) şunu yazdık2019-08-20T08:58:45+00:00

Korkanların içinden Allah’ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti

Korkanların içinden Allah’ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti: “Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galiplersiniz. Eğer mü’minler iseniz yalnızca Allah’a tevekkül edin.” (Mâide Sûresi, 23)

Korkanların içinden Allah’ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti2019-08-20T08:52:35+00:00

Göklerdeki ve yerdeki her şey

Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’ı tespih eder. (Cuma Sûresi, 1)

Göklerdeki ve yerdeki her şey2019-08-16T11:57:16+00:00

Arşivler