Rabbinizden size indirilene uyun

Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! ﴾A’râf Sûresi, 3﴿

Rabbinizden size indirilene uyun2019-12-14T16:08:34+00:00

Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın

Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü’minlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. ﴾A’râf Sûresi, 2﴿

Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın2019-12-14T16:06:33+00:00

Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi?

De ki: “Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah’ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.” (Mâide Sûresi, 60)

Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi?2019-12-11T10:17:10+00:00

Siz namaza çağırdığınız vakit

Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. (Mâide Sûresi, 58)

Siz namaza çağırdığınız vakit2019-12-11T10:12:58+00:00

Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. (Hûd Sûresi, 123)

Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et2019-12-05T18:06:59+00:00

Cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın

Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. (Nisâ Sûresi, 42)

Cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın2019-12-04T13:17:52+00:00

Andolsun, “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler kafir oldu

Andolsun, “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır. (Mâide Sûresi, 73)

Andolsun, “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler kafir oldu2019-09-09T08:51:57+00:00

Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.

Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” (Mâide Sûresi, 72)

Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.2019-09-09T08:49:30+00:00

Andolsun, İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik

Andolsun, İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Fakat her ne zaman bir Peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir hükmü getirdiyse; onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.  (Mâide Sûresi, 70)

Andolsun, İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik2019-09-09T08:46:46+00:00

Arşivler