Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının

Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün; halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah’ın azabı çok şiddetlidir. (Hac Sûresi, 1-2)

Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının2020-05-21T12:15:07+00:00

Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik

Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. (Kadir Sûresi, 1-5)

Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik2020-05-18T13:11:31+00:00

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikafta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah’ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara Sûresi, 187)

 

 

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı2020-05-15T11:09:23+00:00

O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir

O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah’ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. (Mülk Sûresi,15)

O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir2020-05-13T11:16:21+00:00

Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin

De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.” “Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.” (Âl-i İmrân Sûresi, 26-27)

Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin2020-05-09T16:15:57+00:00

Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra, kalplerimizi saptırma

Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra, kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen, Vehhab’sın (vehbi olarak bağışlayansın). (Âli İmrân, 8)

Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra, kalplerimizi saptırma2020-04-28T23:44:25+00:00

Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kâim oldular

Allah, şehâdet (şahitlik) etti: Muhakkak ki O’ndan başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kâim oldular (şahit oldular) ki, O’ndan başka ilâh yoktur, (O) Azîz’dir, Hakîm’dir. (Âli İmrân, 18)

Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kâim oldular2020-04-28T23:37:41+00:00

Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah’ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. (Bakara, 185)

 

Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun2020-04-27T11:36:17+00:00

Arşivler