‘Allah’ım! Onun servetini de çoluk çocuğunu da çoğalt.’ diye dua etti.

“(Enes b. Malik (r.a.) anlatıyor:) Annem Ümmü Enes beni Resülullah’a (s.a.s.) getirdi. Başörtüsünün yarısını altıma, yarısını da üstüme giysi yapmıştı. ‘Ey Allah’ın Resulü! Bu, oğlum Enesçiktir. Onu sana hizmet etsin diye getirdim. Onun için Allah’a dua et.’ dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ‘Allah’ım! Onun servetini de çoluk çocuğunu da çoğalt.’ diye dua etti.” 40 hadiste Çocuk.indd 39 (Müslim, Fedıiilü’s-sahdbe, 143)

‘Allah’ım! Onun servetini de çoluk çocuğunu da çoğalt.’ diye dua etti.2020-03-25T10:57:31+00:00

Çünkü ben bunlara merhamet ediyorum.

“(Üsame b. Zeyd anlatıyor:) Resülullah (s.a.s.) beni alıp bir dizine oturtur, Hasan’ı da öbür dizine oturturdu. Sonra bizi göğsüne basar ve “Allah’ım! Bu ikisine rahmet eyle! Çünkü ben bunlara merhamet ediyorum.” derdi. (Buharı, Edeb, 22)

Çünkü ben bunlara merhamet ediyorum.2020-03-25T10:51:42+00:00

İnsanlar Âdem’in çocuklarıdır

“… İnsanlar Âdem’in çocuklarıdır. Ve Allah Âdem’i topraktan yaratmıştır” (Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 49; Ebû Dâvûd, Edeb, 110-111

İnsanlar Âdem’in çocuklarıdır2020-03-19T11:46:50+00:00

Haccetmek isteyen kimse acele etsin!

“Haccetmek isteyen kimse acele etsin! Olur ki hastalanır veya bineği kaybolur ya da (haccı engelleyici) bir ihtiyaç ortaya çıkar.” (İbn Mâce, Menâsik, 1; Ebû Dâvûd, Menâsik, 5)

Haccetmek isteyen kimse acele etsin!2020-01-08T09:56:27+00:00

Dinin başı İslam, direği ise namazdır.

“Dinin başı İslam (Kelime-i şehadet getirerek Allah’a teslim olmak), direği ise namazdır.” (Tirmizî, Îmân, 8; İbn Hanbel, V, 231)

Dinin başı İslam, direği ise namazdır.2019-12-31T11:31:12+00:00

Müslümanın, din kardeşine üç günden fazla dargın durması helal değildir

“Müslümanın, din kardeşine üç günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.” (Tirmizî, Birr, 21)

Müslümanın, din kardeşine üç günden fazla dargın durması helal değildir2019-12-18T14:08:15+00:00

Arşivler