Haccetmek isteyen kimse acele etsin!

“Haccetmek isteyen kimse acele etsin! Olur ki hastalanır veya bineği kaybolur ya da (haccı engelleyici) bir ihtiyaç ortaya çıkar.” (İbn Mâce, Menâsik, 1; Ebû Dâvûd, Menâsik, 5)

Haccetmek isteyen kimse acele etsin!2020-01-08T09:56:27+00:00

Dinin başı İslam, direği ise namazdır.

“Dinin başı İslam (Kelime-i şehadet getirerek Allah’a teslim olmak), direği ise namazdır.” (Tirmizî, Îmân, 8; İbn Hanbel, V, 231)

Dinin başı İslam, direği ise namazdır.2019-12-31T11:31:12+00:00

Müslümanın, din kardeşine üç günden fazla dargın durması helal değildir

“Müslümanın, din kardeşine üç günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.” (Tirmizî, Birr, 21)

Müslümanın, din kardeşine üç günden fazla dargın durması helal değildir2019-12-18T14:08:15+00:00

Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler

“Allah Teâlâ (kıyamet günü) şöyle buyurur: ‘Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler! Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. (Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı bir günde onları, özel himayeme alacağım).” (İbn Hanbel, II, 338)

Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler2019-12-18T14:01:37+00:00

Ey insanlar! Dikkat edin, Rabbiniz bir, atanız da birdir

“Ey insanlar! Dikkat edin, Rabbiniz bir, atanız da birdir. Takva dışında ne Arap’ın Arap olmayana ne de Arap olmayanın Arap’a; ne beyazın siyaha, ne de siyahın beyaza bir üstünlüğü vardır …” (İbn Hanbel, 5/411)

Ey insanlar! Dikkat edin, Rabbiniz bir, atanız da birdir2019-12-18T13:59:13+00:00

Her kim, ‘Şehâdet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur

“Her kim, ‘Şehâdet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur, O tektir, ortağı yoktur; Muhammed O’nun kulu ve elçisidir; İsa da Allah’ın kulu ve Allah’ın kullarından bir kadının oğlu, Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve Allah tarafından (gelen) bir ruhtur. Cennet haktır, cehennem haktır.’ derse Allah onu, cennetin sekiz kapısından hangisini dilerse oradan cennetine koyar.” (Müslim, Îmân, 46)

Her kim, ‘Şehâdet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur2019-12-14T16:14:12+00:00

Kim kalbiyle tasdik ederek Allah’tan başka ilâh olmadığına

“Kim kalbiyle tasdik ederek Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü
olduğuna şehâdet ederse Allah ona cehennemi haram kılar.”
(Buhârî, İlim, 49)

Kim kalbiyle tasdik ederek Allah’tan başka ilâh olmadığına2019-12-14T16:11:59+00:00

Arşivler