Sizden kim nurunu çoğaltabilirse çoğaltsın

Ebû Hureyre (r.a.): “Hz. Peygamber (s.a.v.)’i: “Muhakkak ki kıyamet günü ümmetim  abdest izlerinden dolayı el, yüz ve ayaklarında nurlar patlayarak çağrılır.”diye buyururken  işittim. Sizden kim nurunu çoğa İta bil irse çoğaltsın.” demiştir.

Sizden kim nurunu çoğaltabilirse çoğaltsın2022-09-25T01:42:48+00:00

Kendisine hiçbir şeyi  ortak koşmayarak Allah’a kulluk edersin

Ebû Eyyûb (r.a.)’dan. Bir kimse Hz. Peygamber (s.a.v.)’e: “Beni cennete koyacak bir amel  bildirseniz” dedi. Bu sırada orada olan diğer birisi: “Ne oldu nesi var?” dedi. Hz. Peygamber  (s.a.v.): “Nesi olacak, bir haceti var”(diye cevapta bulunduktan sonra) “Kendisine hiçbir şeyi  ortak koşmayarak Allah’a kulluk edersin, namazı kılar, zekâtı verirsin, akraba ile alakayı  sürdürürsün.” buyurdu.

Kendisine hiçbir şeyi  ortak koşmayarak Allah’a kulluk edersin2022-09-16T03:08:28+00:00

Kim bilerek benim üzerimden yalan söylerse cehennem deki yerine hazırlansın

Muğîra (r.a.): “Hz. Peygamber (s.a.v.)’i “Şüphesiz benim üzerimden yalan söylemek, öyle  herhangi bir yalan gibi değildir. Kim bilerek benim üzerimden yalan söylerse cehennem deki yerine hazırlansın.” diye buyururken işittim” demiştir.

Kim bilerek benim üzerimden yalan söylerse cehennem deki yerine hazırlansın2022-09-15T02:22:31+00:00

Şu biline ki, kimin sözü meleklerin  sözüne rast gelirse kendisinin geçmiş günahları bağışlanır

Ebû Hureyre (r.a.)’dan. Rasûlüliah (s.a.v.): “İmam “Semi-allahü limen hamideh”  dediğinde, “Allahümme Rabbena leke’l-Hamd” deyiniz, Şu biline ki, kimin sözü meleklerin  sözüne rast gelirse kendisinin geçmiş günahları bağışlanır, “buyurmuştur.

Şu biline ki, kimin sözü meleklerin  sözüne rast gelirse kendisinin geçmiş günahları bağışlanır2022-09-14T00:15:51+00:00

İşlediği her bir iyilik ondan yedi yüz kata kadar katlanarak yazılır

Ebû Hureyre (r.a.)’dan. Rasûlüllah (s.a.v.), şöyle buyurmuştur: “Biriniz, Müslümanlığını  güzel yaparsa, İşlediği her bir iyilik ondan yedi yüz kata kadar katlanarak yazılır. İşlediği her bir  kötülük ise -Allah ‘a kavuşana kadar- aynen yazılır.

Mukaddime

İşlediği her bir iyilik ondan yedi yüz kata kadar katlanarak yazılır2022-09-12T22:30:43+00:00

Bunu yapacaksan, bir defada yap

Muaykıb (r.a.) Hz. Peygamber (SAV)’in secde ettiği yerdeki toprağı düzelten bir
kimseye: “Bunu yapacaksan, bir defada yap.” buyurduğunu rivayet etmiştir.

(Mukaddime)

Bunu yapacaksan, bir defada yap2022-09-11T21:02:28+00:00

Allah onlar sayesinde bütün hataları siler

Hz. Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in şöyle söylediğini işittim:

“Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde hergün beş kere yıkansa, acaba üzerinde hiç kir kalır mı, ne dersiniz?”

“Bu hal, dediler, onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz!” Aleyhissalâtu vesselâm:

“İşte bu, beş vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler” buyurdu.”

Buhâri, Mevâkît 6

Allah onlar sayesinde bütün hataları siler2022-09-10T18:42:41+00:00

Arşivler