İslam beş esas üzerine kurulmuştur

“İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buhârî, Îmân, 2)

İslam beş esas üzerine kurulmuştur2019-12-05T18:08:05+00:00

İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir

“İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-i cariye (faydası süregelen hayır), kendisinden faydalanılan ilim ve arkasından dua eden hayırlı bir evlat.” (Müslim, Vasiyyet, 14)

İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir2019-12-04T13:19:14+00:00

Küçüklerimize merhamet etmeyen

“Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.” (TirmiZ!, Birr ve sıla, 15)

Küçüklerimize merhamet etmeyen2019-09-09T08:52:33+00:00

Merhamet etmeyene merhamet edilmez!

“(Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:) Bir keresinde Temim kabilesinden Akra’ b. Habis Resülullah’ın (s.a.s.) yanında otururken O (torunu) Hasan’ı öptü. Bunun üzerine Akra’ ‘Benim on çocuğum var ama hiçbirini öpmüş değilim.’ dedi. Resülullah (s.a.s.) dönüp ona baktı ve ‘Merhamet etmeyene merhamet edilmez!’ buyurdu.” (Buhô.rt, Edeb, 18)

Merhamet etmeyene merhamet edilmez!2019-09-09T08:50:31+00:00

Size sadakanın en değerlisini öğreteyim mi?

“Size sadakanın en değerlisini öğreteyim mi?
(Evlendikten sonra herhangi bir sebepten dolayı) sana dönüp gelen ve senden başka da geçimini sağlayacak kimsesi olmayan kızına (yaptığın harcamadır)!” (İbn Mıice, Edeb, 3)

Size sadakanın en değerlisini öğreteyim mi?2019-09-09T08:47:48+00:00

Onlara güzel davranırsa, cennet onundur

“Kim üç kız çocuğunun geçimini üstlenir, anlan terbiye edip evlendirir ve onlara güzel davranırsa, cennet onundur!” (Ebu Ddviıd, Edeb, 120-121)

Onlara güzel davranırsa, cennet onundur2019-09-09T08:26:07+00:00

Kimin bir kızı olur, onu diri diri gömmez

“Kimin bir kızı olur, onu diri diri gömmez/öldürmez, hor görmez ve oğlunu kızından üstün görmezse, Allah onu cennete koyar.” (Eba Dô.vad, Edeb, 120-121)

Kimin bir kızı olur, onu diri diri gömmez2019-09-09T08:23:51+00:00

Hasan için akika kurbanıolarak bir koyun kesti

“(Ali b. Ebu Talib (r.a.) anlatıyor:) Resülullah (s.a.s.), (torunu) Hasan için akika kurbanı olarak bir koyun kesti ve kızına ‘Fatıma, onun başını tıraş et ve saçının ağırlığı kadar gümüşü sadaka olarak ver.’ buyurdu.” (Tirmizi, Edô.hi, 19)

Hasan için akika kurbanıolarak bir koyun kesti2019-09-09T08:21:11+00:00

Arşivler