İşlediği her bir iyilik ondan yedi yüz kata kadar katlanarak yazılır

Ebû Hureyre (r.a.)’dan. Rasûlüllah (s.a.v.), şöyle buyurmuştur: “Biriniz, Müslümanlığını  güzel yaparsa, İşlediği her bir iyilik ondan yedi yüz kata kadar katlanarak yazılır. İşlediği her bir  kötülük ise -Allah ‘a kavuşana kadar- aynen yazılır.

Mukaddime

İşlediği her bir iyilik ondan yedi yüz kata kadar katlanarak yazılır2022-09-12T22:30:43+00:00

Bunu yapacaksan, bir defada yap

Muaykıb (r.a.) Hz. Peygamber (SAV)’in secde ettiği yerdeki toprağı düzelten bir
kimseye: “Bunu yapacaksan, bir defada yap.” buyurduğunu rivayet etmiştir.

(Mukaddime)

Bunu yapacaksan, bir defada yap2022-09-11T21:02:28+00:00

Allah onlar sayesinde bütün hataları siler

Hz. Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in şöyle söylediğini işittim:

“Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde hergün beş kere yıkansa, acaba üzerinde hiç kir kalır mı, ne dersiniz?”

“Bu hal, dediler, onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz!” Aleyhissalâtu vesselâm:

“İşte bu, beş vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler” buyurdu.”

Buhâri, Mevâkît 6

Allah onlar sayesinde bütün hataları siler2022-09-10T18:42:41+00:00

Öfke şeytandandır

“Öfke şeytandandır, şeytan da ateşten yaratılmıştır, ateş ise su ile söndürülmektedir; öyleyse biriniz öfkelenince hemen kalkıp abdest alsın.”

Ebu Davud, Edeb 4

Öfke şeytandandır2022-09-08T22:20:25+00:00

Biz onları namaz kılıyorlarken bıraktık, biz onlara namaz kılarlarken vardık!

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Gece ve gündüzde birkısım melekler nöbetleşe aranızda bulunurlar. Bunlar sabah namazı ile ikindi namazında toplanırlar. Sonra sizi geceleyin takip eden melekler (hesabınızı vermek üzere huzu-u ilahiye) yükselir. Sizi çok iyi bilen Allah, bu meleklere sorar: “Kullarımı nasıl bıraktınız?”

“Biz onları namaz kılıyorlarken bıraktık, biz onlara namaz kılarlarken vardık!” derler.”

Buhari, Mevakitu’s-Salat 16

Biz onları namaz kılıyorlarken bıraktık, biz onlara namaz kılarlarken vardık!2022-09-06T12:58:04+00:00

Onun kulak yumuşağı ile ensesi arasındaki uzaklık yedi yüz senelik mesâfedir

Hz. Câbir (R.a) anlatıyor: “Resûlullah (S.a.v) bana: “Allah’ın meleklerinden olan Arş’ın taşıyıcılarından bir melek hakkında rivâyette bulunmam için bana izin verildi” dedi ve ilâve etti: “Onun kulak yumuşağı. ile ensesi arasındaki uzaklık yedi yüz senelik mesâfedir”

Onun kulak yumuşağı ile ensesi arasındaki uzaklık yedi yüz senelik mesâfedir2022-09-02T22:04:16+00:00

Ashabıma dil uzatmayın

Hz. Cabir (R.a) anlatıyor: “Resûlullah (S.a.v) buyurdular ki:

“Ashabıma sebbetmeyin (dil uzatmayın). Nefsim elinde olan Zât-ı Zülcelâl’e yemin olsun (sizden) biri, Uhud dağı kadar altın infak etse, onlardan birinin infak ettiği bir müdd’e hatta yarım müdd’e bedel olmaz.”

Müslim, Fedailu’s-Sahabe 221, (2540)

Ashabıma dil uzatmayın2022-08-31T23:31:33+00:00

İnsanlara karşı iyi ahlâklı ol!

Hz. Muâz İbnu Cebel (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bana: “Ey Muâz, insanlara karşı iyi ahlâklı ol!” dedi.”

Muvatta, Hüsnü’l-Hulk 1

İnsanlara karşı iyi ahlâklı ol!2022-08-29T01:50:07+00:00

Arşivler