İki çeşit gülme vardır: Bir gülme vardır ki, Allah sever. Bir gülme vardır ki, Allah gazap eder.

“İki çeşit gülme vardır: Bir gülme vardır ki, Allah sever. Bir gülme vardır ki, Allah gazap eder. Allah’ın sevdiği gülme şudur: Kişi görmeyi arzuladığı bir din kardeşiyle karşılaşır ve onu gördüğünden dolayı sevinir. Allah’ın gazap ettiği gülme ise, kişi incitici, eziyet verici, küçük düşürücü, alay edici, kaba veya batıl bir sözü hem gülmek ve hem de başkalarını güldürmek amacıyla söyler. Bu yüzden yetmiş kat Cehennem uçurumundan aşağı yuvarlanır.” (Câmiü’s-Sağîr, 3/1149)

İki çeşit gülme vardır: Bir gülme vardır ki, Allah sever. Bir gülme vardır ki, Allah gazap eder.2020-05-11T12:13:15+00:00

Ay yirmi dokuz gündür

Ay yirmi dokuz gündür. Dolayısıyla siz (Ramazan ayına ait) hilâli görmedikçe oruç tutmayın, yine (Şevval ayına ait) hilâli görmedikçe de bayram yapmayın. Eğer hava bulutlu olursa ayı takdir edin (otuza tamamlayın). (Müslim, Sıyâm, 6)

Ay yirmi dokuz gündür2020-04-28T23:45:31+00:00

Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur

Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir: ‘Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen uzatma, günahlarından vazgeç!’ Allah’ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir. (Tirmizî, Savm, 1)

Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur2020-04-28T23:39:54+00:00

Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz

Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır. (Nesâî, Sıyâm, 5)

Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz2020-04-27T11:39:06+00:00

İmanın yetmiş küsur şubesi vardır

“İmanın yetmiş küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü ‘Lâ ilâhe illâllah’ (Allah’tan başka ilâh yoktur.) sözüdür. En alt derecesi ise, yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Hayâ da
imanın bir şubesidir.” (Nesâî, Îmân, 16)

İmanın yetmiş küsur şubesi vardır2020-04-15T11:26:51+00:00

Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır.

“İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır.” (Müslim, Îmân, 1)

Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır.2020-04-15T11:20:32+00:00

Recep ayı girdiği zaman Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle dua ederdi

Recep ayı girdiği zaman Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle dua ederdi:

“Allahım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır!”

(Taberânt, el-mu’cemü’l-evsat, IV, 189)

Recep ayı girdiği zaman Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle dua ederdi2020-04-15T11:16:15+00:00

‘Allah’ım! Onun servetini de çoluk çocuğunu da çoğalt.’ diye dua etti.

“(Enes b. Malik (r.a.) anlatıyor:) Annem Ümmü Enes beni Resülullah’a (s.a.s.) getirdi. Başörtüsünün yarısını altıma, yarısını da üstüme giysi yapmıştı. ‘Ey Allah’ın Resulü! Bu, oğlum Enesçiktir. Onu sana hizmet etsin diye getirdim. Onun için Allah’a dua et.’ dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ‘Allah’ım! Onun servetini de çoluk çocuğunu da çoğalt.’ diye dua etti.” 40 hadiste Çocuk.indd 39 (Müslim, Fedıiilü’s-sahdbe, 143)

‘Allah’ım! Onun servetini de çoluk çocuğunu da çoğalt.’ diye dua etti.2020-03-25T10:57:31+00:00

Çünkü ben bunlara merhamet ediyorum.

“(Üsame b. Zeyd anlatıyor:) Resülullah (s.a.s.) beni alıp bir dizine oturtur, Hasan’ı da öbür dizine oturturdu. Sonra bizi göğsüne basar ve “Allah’ım! Bu ikisine rahmet eyle! Çünkü ben bunlara merhamet ediyorum.” derdi. (Buharı, Edeb, 22)

Çünkü ben bunlara merhamet ediyorum.2020-03-25T10:51:42+00:00

Arşivler