“Meclislerin en hayırlısı geniş olanıdır.”

[Ebû Dâvud, Edeb 14]