Merhamet duygusu
ancak vicdansız ve zalim kimselerin kalbinden çıkarılmıştır.

(Tirmizi, Birr: 16)