Medine’deki mescidin temizlik işlerini gören yaşlı, zenci bir hanım vardır. Sessiz, fakir bir Müslümandır. İki-üç gün göremeyince, Hz. Muhammed (asv) merak edip “Nerededir?” diye sorar… Arkadaşları vefat ettiğini ve sessizce gömdüklerini söylerler… Alınır:
“Bana da haber vermeli değil miydiniz?” der.
Mezarının başına gider ve yeni baştan cenaze namazını kıldırır.[18]

[18]İbrahim Refik, a.g.e.. s.65.