Yine İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına:
– “Hanginize  mirasçısının malı, kendi malından daha sevimlidir?” diye sordu. Onlar :
– Ey Allah’ın Resûlü! Hepimiz malımızı herşeyden fazla severiz,  dediler.
Hz. Peygamber de:
– “Kişinin kendi malı hayır yaparak önceden gönderdiği, mirasçısının malı ise, harcamayıp  geriye bıraktığıdır!” buyurdu.

* * Buhârî, Rikak 12