Ebu Şüreyh el-Adevi (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:
“Kim ALLAH’a ve ahirete inanıyorsa, misafirine “caize”sini ikram etsin!”
“ Ey ALLAH’ın Resulü! Caizesi nedir?”  diye yanındakiler sordular. Aleyhissâlatu vesselam açıkladı:
“ Bir gecesi ve gündüzüdür. Misafirlik üç gündür. Bundan fazlası sadakadır. Misafire, ev sahibini günaha sokuncaya kadar yanında kalması helal değildir.”
“ Misafir ev sahibini nasıl günaha sokar?” diye tekrar sordular: Aleyhissâlatu vesselam açıkladı:
“ Adamın yanında ikamet eder kalır, halbuki kendisine ikram edecek bir şeyi yoktur.”