“Misvak ağız için temizlik vasıtasıdır. Rab Teâla için de rıza vesilesidir.”