“Eğer müminler üzerine (Züheyr hadis’inde ise; ümmetime) meşakkat verme endişem olmasaydı, onlara her bir namaz sırasında misvak kullanmayı muhakkak emrederdim.”

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 370