“Müezzinin çağrısını işittiğiniz zaman siz de onun dediği gibi deyiniz.”

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 576